Kalite Kalite

Kalite

Bilen ürünleri ve üretim süreçleri kuşaklardır firmada yerleşmiş olan çalışma disiplini ve detaycı kalite anlayışının izlerini taşır. "Kendi beğenmediğin ürünü müşterine sevk etme" anlayışı, Bilen üretim ve teknik ekibinin tümünde yerleşmiş bir felsefedir. 

Bilen kalite yönetim sistemi, IATF 16949:2016 sertifikasına sahiptir. Üretimin her aşamasında kalite bölümü çalışanları tarafından kontrol edilen ürünlerin tamamı sertifikalı malzemelerden, yerine göre paslanmaz veya alüminyum kaplı çelikten imal edilmekte olup, ilgili prosesin kritiklik seviyesine göre operasyon bazlı kontrol ve testlere sürekli olarak tabi tutulmaktadır. Özellikle bükümlü borularda her lot üretimin başında, ortasında ve sonunda alınan kalite onayları ile üretim partileri kontrol altında tutulmakta, susturucu grubu parçalarda ise sızdırmazlık kontrolleri sürekli olarak yapılmaktadır.

Kaynak kontrolleri, penetrasyon ve mikro sertlik olarak özetlenebilir. Her partiden alınan numuneler tahribatlı muayene amaçlı özel tezgahlarda kesilir, kaynak ile ilgili tüm incelemeler yapılarak proses kontrol altına alınır.

Teknik resme uygun hazırlanan montaj ve kontrol fikstürlerine uygunluk kontrolleri ürünün final onayı aşamasında yapılır ve onay sonrası ürünler müşteriye sevk edilmek üzere depo bölümüne teslim edilir.

Parçaların 3D boyutsal kontrolü için lazer teknolojisi ve en güncel yazılımlardan faydalanan ölçüm tezgahları mevcut olup, bu konuda dünyadaki yenilikler ve gelişmeler sürekli olarak takip edilmektedir.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ :

BİLEN A.Ş. ailesi olarak;

Ülkemizdeki ve Dünya pazarındaki rekabetin öngördüğü koşulsuz müşteri memnuniyeti için yüksek kalite ve standartlarda Otomotiv Sektörüne OEM ürünleri üreteceğiz.

Ulusal ve Uluslararası yasal düzenlemelere eksiksiz uyacağız.

Tüm faaliyetlerimizi insan ve çevre odaklı sürekli gözden geçireceğiz. Özellikle insan sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklar ve salgınlardan çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi, iş ortaklarımızı, firma hissedarlarımızı ve tümünün ailelerini korumak, firmamızın faaliyetleri sırasında oluşabilecek bulaş riskini en aza indirgemek, gerekli önlemleri almak için azami çaba sarfedeceğiz. 

Faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini en aza indirmek, iş/çevre kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tedbirleri alıp iyileştirme çalışmalarını yapacağız.

Entegre Yönetim Sistemimizi daha verimli ve etkin kılmak için iş risklerimizi etkin bir şekilde yönetirken, çalışanlarımızın bilinç ve sorumluluğunu da geliştirip yaygınlaştıracağız.

Kısıtlı doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanacağız.

Yaşam döngüsü çerçevesinde atıkların kaynağında azaltılmasını, ayrıştırılarak yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve gerekli olanların yasal bertarafını sağlayacağız.

Sektörümüzde lider ve her zaman en iyi olacağız, bunun için; ürün güvenliği de dahil, tüm rakip ve paydaşlarımıza örnek olacağız, teknolojik gelişmeler, toplumun talep, beklenti ve gereksinimlerini göz önüne alarak, politikamızla birlikte kalite, çevre ve iş sağlığı iş güvenliği uygulamalarımızı risk odaklı yaklaşımla sürekli gözden geçirerek, iyileştireceğiz.

Ulaş Özer

Genel Müdür

20.11.2020

Kopyalanamaz © 2017 | Bilen Egzost San Tic. A.Ş.