Firma Profili Firma Profili

Firma Profili

BİLEN, ticari hayatını nesillerdir sürdüren bir sanayi kuruluşu olup, yurtiçi ve yurtdışında otomotiv, iş makinası, traktör, jeneratör ve zırhlı araç üreticilerine egzost ve emisyon kontrol sistemleri, her türlü malzeme, çap ve kalınlıkta bükümlü borular, ürün/sistem tasarım ve geliştirme konularında tedarikçi olarak hizmet vermektedir. Uzun soluklu bir kuruluş olmanın getirdiği köklü tecrübe ile iş yapma teknikleri ve kendine has çalışma atmosferinden kaynaklanan çalışma disiplini müşteriler tarafından tercih edilmesindeki başlıca sebeplerdir.

Yönetilebilir bir tedarik zinciri ve üretim sistemi kadar, bilgi birikiminin gücüne inanan ekibiyle Türkiye'nin bir çok köklü kuruluşuna parça tasarım, test- ölçüm, hızlı prototipleme, seri üretim ve zamanında teslimat hizmetlerini geniş bir ürün çeşitliliğinde sunabilmektedir. Tasarım ve test hizmetleri esas olarak ana sanayi müşterilerine verilmekte olup, spesifik teknik altyapı ve know-how gerektirir. Bu çalışmalar Bilen Mühendislik ve Ar-Ge bölümleri tarafından, müşterinin ilgili departmanlarıyla iletişim halinde, her uygulama ve motor verilerine özel yürütülür. Prototipleme ve testler de aynı ekip tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

BİLEN, 2014 yılında taşındığı Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni ve modern fabrikasından Türkiye'nin her bölgesine ve Dünya'nın bir çok farklı noktasına sevkiyatlarını gerçekleştirmektedir.

Misyon

Yüksek motivasyonlu ve eğitimli ekip üyeleri ile ürettiği parçalara ve sunduğu hizmetlere değer katarak, müşteri beklentilerinin ötesine geçmek, yeni teknolojilerle iş potansiyelini geliştirmek, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için çevre dostu yöntemlerle üretim yapmak, iş verimliliğini üst seviyede tutmak ve büyüme ile varlık değerlerini artırmaktır.

Vizyon

Kendi iş kolunda kalite, bölge ve ülke ekonomisine katkı ve çevre konularında önde gelen küresel firmalar arasında yer almak. Dünya’daki gelişmişlik üst standardına uygun ekipman, kaliteli ürün ve hizmetler, rekabetçi fiyat ve teknik yeterlilik açısından kendi sektöründe örnek firmalar arasındaki yerini muhafaza etmek, daha ileri götürmektir.

Etik Değerlerimiz

(Prosedür Doküman No: P.054 - 01.08.2019)

AMAÇ

Temel amacın KAR ETMEK–BÜYÜMEK–SÜREKLİLİK olduğu iş hayatında, tüm çalışanlarımızın sürekli gelişim ve yüksek performans beklenen işlerini yaparken amaçlar ile etik kuralların dengesini sağlamaları amacıyla etik kurallarımızı açıklamaktır.

KAPSAM

Bu prosedür kurumumuzda sürdürülebilir bir itibar algısı geliştirmek için çalışanlara düşen sorumlulukları ve gerekli olan iletişim çalışmalarını kapsar.

UYGULAMA

Firmamızın Değerleri:

•    Doğruluk, dürüstlük ve saygı 
•    Gizlilik ve Sır Saklama
•    Çıkar Çatışması ve Fayda Sağlamak
•    Sorumluluklara Bağlılık
•    Kişisel Fayda Sağlamamak

Doğruluk, dürüstlük ve saygı:

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde dürüstlük ve doğruluk öncelikli değerimizdir. Aşağıdaki faaliyetler iş yapma kurallarımız dahilinde asla kabul görmez:

•    Yöneticilerinize ve iş arkadaşlarınıza sorumluluk alanlarınız ve iş sonuçlarınız hakkında doğru olmayan bilgi vermek,
•    Astlarınıza verdiğiniz sözlü talimatlarda açık ve net olmamak, verdiğiniz talimatların arkasında olmamak, inkar etmek,
•    Müşterilerinize veya tedarikçilerinize ait bilgilerin şirket içinde paylaşılmasında bilgi saklamak veya bilgileri doğru olarak yayınlamamak,
•    İşe alımlarda adayların bilgilerinin doğruluğunu kasti olarak sorgulamamak, 
•    Kişisel bilgilerinizdeki değişiklikleri zamanında ve doğru olarak şirket yönetimine vermemek,
•    Kamu kurumlarına temin edilen bilgi ve belgelerde sahtecilik ve yanlış bilgi vermek, bilgi saklamak,
•    3. taraflara (tedarikçilere, müşterilere, kamu kurumlarına vb) verilen sözlerin şirket adına verildiğini unutarak yerine getirmede imtina etmek, şirketi yükümlülük altına sokmak,
•    Şirket, ortakları, müşterileri, tedarikçileri, çalışanları ve ticari faaliyetleri ile ilgili dedikodu yapmak, doğru olmayan bilgi üretmek ve yaymak,
•    Şirket lehine bile olsa müşteri ve tedarikçilerin zaaflarından faydalanılmaya çalışılmaz.

•    Kişilik haklarına saygı – herkes şirket içindeki görev ve unvanından bağımsız olarak birey olmanın getirdiği haklara sahiptir. Bu haklar evrensel haklar olup ŞARTSIZ saygı gösterilmesini bekleriz,
•    Kişileri aşağılamak, küçük düşürücü tavırlarda bulunmak, zaaflarından faydalanmak KESİNLİKLE kabul edilemez,
•    Yönetim ekibinin otoritesine saygı göstermek, takdir etmediğiniz kararlarını gayri kanuni, etik dışı olmadıkça uygulamaktan imtina etmek doğru değildir.
•    Empati yoluyla arkadaşlarımızın, astlarımızın ve üstlerimizin duygu, düşünce ve kararlarını değerlendirmeye çalışmalıyız, “unutmayınız ki herkes kendi şapkasının altından karar verir”
•    Örnek olunuz

Gizlilik ve Sır Saklama:

Bilen Egzost San. ve Tic. A.Ş. çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizli ve/veya özel bilgilerinin korunmasına; bu bilgilerin sadece belirlenen yetkiler dahilinde ve amaçları doğrultusunda kullanılmasına özen gösteririz. Bu bağlamda aşağıda belirtilen davranış biçimleri asla kabul edilmez:

•    Şirket ticari faaliyetleri ve teknolojileri hakkında 3. şahıslara yönetimin onayı olmadan bilgi vermek,
•    Şirketin zaafları hakkında rakiplere, müşterilere ve yetkisi olmayan çalışanlara bilgi vermek, şirketin küçük düşürülmesine ve zarar görmesine yol açmak,
•    Müşterilerin tasarım, üretim ve ürünlerine ait bilgilerini ve ticari sırlarını onaysız olarak 3. şahıslar ile paylaşmak (gizlilik sözleşmesi imzalanan müşterilerin bilgilerinin 3. şahıslar ile paylaşılmasında sözleşme şartlarına uyulmalı)
•    Şirket çalışanlarının özlük bilgilerini 3. şahıslar ile (ki bunlar şirketin başka çalışanları bile olsa) paylaşmak, şirket çalışanlarına ait özel nitelikli özlük haklarına ait bilgileri elde etmeye çalışmak,
•    Yönetimin görevin yapılması için sizlerle paylaştığı bilgilerin yetkisiz kişiler ile paylaşılması, 
•    Kendisine teslim edilen özel ve gizli bilgi ve belgeleri korumakta ihmalde bulunmak,

Çıkar Çatışması ve Fayda Sağlamak:

Bilen Egzost San. ve Tic. A.Ş. yönetimi tüm çalışanların çıkar çatışmasına girecek durumlardan imtina etmesini bekler ve aşağıdaki tutumlar asla kabul edilmez:

•    Tedarikçilerden ve iş ortaklarından maddi değeri olan hediyeler ve ikramlar almak
•    Müşterilere ağırlama (yemek ve ziyaret anısı olabilecek değeri 100 TL yi aşmayan) hizmetleri dışında hediye, para, malzeme vb verilemez teklif edilemez,
•    Astlardan ve iş arkadaşlarından kişisel menfaatler doğrultusunda borç almak ve onların maddi imkânlarını kendimiz için kullanmak,
•    Astlarınızın zor durumundan veya beklentilerinden faydalanarak kişisel çıkar elde etmek,
•    İşe alımlarda eş, akraba ve yakınlara ayrıcalık tanımak,
•    Başka şirket ve ticarethanelerde maddi kazanç sağlayacak işlerde bulunmak,
•    Şirket adına bile olsa, aile bireylerine ait şirketlerden satın alma yapmak yoluyla ticari faaliyetlerde bulunmak, aile bireylerine avantaj sağlamak,
•    Şirket kaynaklarını kişisel çıkar ve faydalar için kullanmak, astlarının kullanmasına göz yummak. (şirket araçları, şirket telefon ve bilgisayarları, şirket malzemeleri vb)
•    Astlarınızın siyasi ve sosyal faaliyetlerini yönlendirmek, (bir siyasi partiye kaydolmasını telkinde bulunmak vb)

Sorumluluklara Bağlılık:

Bilen Egzost San. ve Tic. A.Ş. üst yönetimi sorumluluklarımızı aşağıdaki gibi tanımlar:

Yasal Sorumluluklarımız:

Mali ve ticari kayıtlarımızın, her zaman doğru, tam ve anlaşılabilir olmasını sağlamak ana prensibimiz olup, ürünlerimizi üretirken ve satarken yurtiçi ve yurtdışındaki tüm faaliyet ve işlemlerimizi Türkiye Cumhuriyeti yasaları, yönetmelik ve tüzükleri, uluslararası standartlar ve hukuk kuralları çerçevesinde yürütürüz.
Tüm bu faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşlarına, idari oluşumlara, sivil toplum örgütlerine ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız:

Bilen Egzost San. ve Tic. A.Ş ’de tüm çalışanlar özgür iradeleri ile çalışmaktadır. Tüm çalışanlarımıza etik kuralları doğrultusunda eşit davranır ve kendilerinin bireysel hak ve özgürlüklerine saygı gösteririz.
Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Bilen Egzost San. ve Tic. A.Ş. çocuk ve genç işçi çalıştırılması hususunda T.C. Kanunlarına göre hareket eder. Hiçbir şekilde çocuk ve genç işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve desteklemez. Çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır; ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız:

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Müşterilerimize saygı, onur, adalet ve eşitlik kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarımız:

Tüm tedarikçi ve iş ortaklarımıza adil ve saygılı davranır; yükümlülüklerimiz zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. Gelişme/geliştirme esasına dayalı bir biçimde eğitim/denetim faaliyetlerimizi yerine getiririz.

Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız:

Sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Etik kurallar çerçevesinde rekabetçi bir yapının sağlanmasına yönelik tüm çalışmalara katkı sunarız.

Çevre Yönetimi:

Bilen Egzost San. ve Tic. A.Ş.  tüm faaliyetlerini gerçekleştirirken toplumsal yarar ve çevre bilinciyle hareket eder. Çevre konusunda yüksek standartlar uygulamayı hedefler.

İSG Yönetimi:

Bilen Egzost San. ve Tic. A.Ş. tüm faaliyetlerinde çalışanlarının, tedarikçilerinin ve müşterilerinin sağlıklı yaşamını düşünmekte ve İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yasal şartlara uyum sağlamakta, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli altyapı çalışmaları gerçekleştirilmekte ve sürekliliği sağlamaktadır.

Kişisel Fayda Sağlamamak

Bilen Egzost bünyesinde çalışan hiçbir Bilen Egzost çalışanı, firmadan ve görevi nedeniyle iş ilişkisinde bulunduğu diğer kişi, kurum ve kuruluşlardan şahsı, ailesi veya yakınları için kişisel çıkar sağlamaz. Finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmaz. Bilen Egzost adını ve gücünü, Bilen Egzost kimliğini, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaz.

Bu sorumluluklar kapsamında üst yönetim, çalışanlarından aşağıdaki davranışları bekler:

•    Her koşulda yasalara ve uygulama talimatlarına uygun çalışmak,
•    Bu etik kuralları anlamak, uygulamak ve çalışanlarımıza anlatarak uygulanmasını sağlamak ve denetlemek,
•    Yasa ve etik kuralları ihlal eden şirket çalışanlarının (amiriniz olsa bile) üst yönetime raporlanması,
•    Sorumluluk alanınızda ve şirket bütününde azami performans ve verimliliğin sağlanması için çaba göstermek, astlarınızın bu azimle çalışmasını sağlamak, 
•    Şirket kaynaklarının azami fayda sağlayacak şekilde kullandırılmasını sağlamak, kayıpların önlenmesi için gayret göstermek,
•    Şirket hedeflerini anlamak, bu hedeflere ulaşmak için ekibinizi yönlendirmek,
•    Müşterilere beklentileri doğrultusunda hizmet etmek, ürün ve hizmet kalitesi ile zamanında teslimat yapmak için tüm imkanları kullanmak,
•    Şirket organizasyonunun diğer bölümleri ile şirket hedefleri doğrultusunda gereken işbirliği ve bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak,
•    Tedarikçilere doğru bilgiler vermek, istenen kalitede ürün ve hizmetin sürekli alınması için destek olmak,
•    Tedarikçiler ile oluşacak husumetlerde şirketimizin ve tedarikçinin en az zarar görmesi için gereken tedbirleri almak,
•    Tedarikçilerimizin finansal ve teknolojik bilgilerini diğer tedarikçiler ile paylaşarak firmamız lehine bile olsa çıkar sağlamaktan uzak durmak,
•    Çalışanlarımızın zamanın gereklerine uygun ergonomi ve fiziksel şartlarda çalışmasını sağlamak, işçi sağlığı kurallarının ve tedbirlerinin etkin olarak uygulanmasını sağlamak,
•    Çalışanlarımızın eşit şartlarda (ayırım yapılmaksızın) çalıştırılması, adil olarak yönetilmesini sağlamak,

Bilen Egzost San. ve Tic. A.Ş. herkese eşit fırsatlar sunan bir kuruluş olup, yaş, ırk, inanç, ten rengi, cinsiyet, dil, uyruk, medeni durum, cinsel eğilim, kıdemlilik, siyasi görüş, askerlik durumu, gerçek veya algılanan engellilik veya özürlülük, din veya yasal olarak korunan diğer özellikler bazında herhangi bir ayrım yapmaz, yapılmasına izin vermez. Bu politika, işe alma, yerleştirme, terfi, iş akdinin sonlandırılması, işten çıkarma, geri çağırma, transfer, izin, ücret ve eğitim gibi, tüm istihdam şart ve koşullarına uygulanır.
•    Şirket çalışanlarının cinsiyet-dil-din-etnik köken-ten rengi vb gibi sebepler ile ayırımcılığa uğramasına engel olmak,
•    Rakiplerimizin ürün ve hizmetlerini kötüleyici, karalayıcı kampanyalardan uzak durmak, saygı göstermek,
•    Sosyal çevremizin geliştirilmesi için sosyal faaliyetlere katılmak, politikalar üretmek.
 

 

Kopyalanamaz © 2017 | Bilen Egzost San Tic. A.Ş.